Seres desencarnados que ficam perdidos entre as realidades