a Fonte decidiu experienciar vários aspectos de si mesma